Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Świadczenia pieniężne

2013-11-10

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne (obowiązuje od 1 czerwca 2014 roku)

Świadczenie Sposób naliczania Okres przysługiwania Kwota brutto
Zasiłek dla bezrobotnych podstawowy
(staż pracy 5-20 lat)
100% kwoty zasiłku Pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku 831,10
Kolejne dni posiadania prawa do zasiłku 652,60
obniżony
(staż pracy do 5 lat)
80% kwoty zasiłku podstawowego Pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku 664,90
Kolejne dni posiadania prawa do zasiłku 522,10
podwyższony (staż pracy powyżej 20 lat) 120% kwoty zasiłku podstawowego Pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku 997,40
Kolejne dni posiadania prawa do zasiłku 783,20
Stypendia dla bezrobotnych Szkolenie 120% kwoty zasiłku podstawowego okres trwania
szkolenia
997,40
Przygotowanie Zawodowe 120% kwoty zasiłku podstawowego okres trwania
przygotowania zawodowego
997,40
Kontynuowanie nauki 100% kwoty zasiłku podstawowego okres trwania
kontynuacji nauki
831,10
Staż 120% kwoty zasiłku podstawowego okres trwania stażu 997,40
Studia podyplomowe 20% kwoty zasiłku podstawowego okres trwania nauki 166,20
Dodatek aktywizacyjny
(dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową)
ze skierowaniem urzędu pracy
w niepełnym wymiarze czasu pracy
do 50% zasiłku dla bezrobotnych przez okres w jakim przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych 415,60
z inicjatywy własnej 50% zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu
w jakim przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych
415,60

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
(dla osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych)

 

w wysokości poniesionych kosztów,
maksymalnie 50% zasiłku dla bezrobotnych
do 6 miesięcy
(w przypadku zatrudnienia) lub przez okres odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych
415,60

 

INNE STAWKI

 

Najniższe wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2017 r.) 2000,00(brutto)
Przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej
w 2016 roku
4047,21(brutto)

Artykuł dodany przez: PUP Łódź-Wschód

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie