Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Aktualności

2017-11-24

Nabór KFS

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniu

27.11.2017 r.

przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski należy składać w pokoju 122 w siedzibie urzędu w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52.

Aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów
określonych przez MRPiPS i jeden priorytet określony przez Radę Rynku Pracy.


 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


 

Priorytety Rady Rynku Pracy:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).


 

Pula środków dostępnych w ramach naboru wynosi 9 760 zł.


 

Pliki do pobrania
Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (PDF, 342 KB) 2017-11-24 13:57:06 342 KB pobierz
Załącznik nr 1 do Wniosku KFS (PDF, 369 KB) 2017-11-24 13:57:06 369 KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF, 382 KB) 2017-11-24 13:57:06 382 KB pobierz
Regulamin w sprawie przyznawania środków z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (PDF, 909 KB) 2017-11-24 13:57:05 909 KB pobierz
Załącznik Nr 1 do Regulaminu (PDF, 539 KB) 2017-11-24 13:57:05 539 KB pobierz
Barometr zawodów 2017 powiat łódzki wschodni (PDF, 761 KB) 2017-11-24 13:57:05 761 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

2017-11-07

Nabór - Dotacje 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

od dnia 18.09.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.

 

Nabór skierowany jest do
osób bezrobotnych do 30 roku życia1 posiadających ustalony II profil pomocy

i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET2.

 

Maksymalna kwota dotacji 23 175 zł.

 

W przypadku osób do 25 roku życia do projektu mogą przystąpić tylko osoby zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód nie dłużej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

 


1 Do dnia 30 urodzin.

 

2 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

  • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie bezrobotnemu ze środków z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 215 KB) 2017-09-15 07:50:29 215 KB pobierz
Regulamin dotyczący warunków i trybu przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej lub zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (PDF, 339 KB) 2017-09-15 07:50:29 339 KB pobierz
Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 118 KB) 2017-09-15 07:50:29 118 KB pobierz
Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 144 KB) 2017-09-15 07:50:29 144 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

2017-11-07

Nabór KFS

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniu

09.11.2017 r.

przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski należy składać w pokoju 122 w siedzibie urzędu w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52.

Aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów
określonych przez MRPiPS i jeden priorytet określony przez Radę Rynku Pracy.


 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


 

Priorytety Rady Rynku Pracy:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).


 

Pula środków dostępnych w ramach naboru wynosi 9 760 zł.


 

Pliki do pobrania
Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (PDF, 342 KB) 2017-11-07 12:40:51 342 KB pobierz
Załącznik nr 1 do Wniosku KFS (PDF, 369 KB) 2017-11-07 12:40:51 369 KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF, 382 KB) 2017-11-07 12:40:51 382 KB pobierz
Regulamin w sprawie przyznawania środków z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (PDF, 909 KB) 2017-11-07 12:40:51 909 KB pobierz
Załącznik Nr 1 do Regulaminu (PDF, 539 KB) 2017-11-07 12:40:51 539 KB pobierz
Barometr zawodów 2017 powiat łódzki wschodni (PDF, 761 KB) 2017-11-07 12:40:50 761 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

2017-10-31

Nabór KFS

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniu

06.11.2017 r.

przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski należy składać w pokoju 122 w siedzibie urzędu w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52.

Aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów
określonych przez MRPiPS i jeden priorytet określony przez Radę Rynku Pracy.


 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


 

Priorytety Rady Rynku Pracy:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).


 

Pula środków dostępnych w ramach naboru wynosi 9 760 zł.


 

Pliki do pobrania
Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (PDF, 342 KB) 2017-10-31 12:28:07 342 KB pobierz
Załącznik nr 1 do Wniosku KFS (PDF, 369 KB) 2017-10-31 12:28:06 369 KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF, 382 KB) 2017-10-31 12:28:06 382 KB pobierz
Regulamin w sprawie przyznawania środków z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (PDF, 909 KB) 2017-10-31 12:28:06 909 KB pobierz
Załącznik Nr 1 do Regulaminu (PDF, 539 KB) 2017-10-31 12:28:06 539 KB pobierz
Barometr zawodów 2017 powiat łódzki wschodni (PDF, 761 KB) 2017-10-31 12:28:06 761 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

07:00

2017-10-07

Nabór - Doposażenie

Missing
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniu 20.10.2017 r. przyjmowane będą wnioski o refundację ze środków Funduszu Pracy PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla BEZROBOTNEGO skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód. Nabór dotyczy zatrudnienia osób bezrobotnych posiadających ustalony II profil pomocy.
czytaj więcej

2017-10-06

Szkolenie „ABC Małej Przedsiębiorczości”

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału
w szkoleniu „ABC Małej Przedsiębiorczości”, obejmującego następujące
zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej:

  • wybór formy opodatkowania,
  • elementy prawa pracy,
  • instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej przedsiębiorczości,
  • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
  • rachunkowość i dokumentacja w firmie,
  • strategia reklamowo – promocyjna.

Zapisy przyjmowane są w siedzibie Urzędu (pokój 122)
oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach.

 

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

2017-10-05

PFRON - Doposażenie

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż

 

w dniu 10.10.2017 r.

 

przyjmowane będą

 

wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 

Maksymalna kwota dotacji ze środków PFRON: 25 000,00 zł

 

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (PDF, 172 KB) 2017-10-06 10:17:29 172 KB pobierz
Zgłoszenie oferty pracy. Informacja o wolnym miejscu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. (PDF, 88,4 KB) 2017-10-06 10:17:29 88,4 KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF, 382 KB) 2017-10-06 10:17:29 382 KB pobierz
Regulamin dotyczący warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, lub przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niełnosprawnej (PDF, 157 KB) 2017-10-06 10:17:28 157 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

2017-10-02

Informacja

 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 poz. 864) Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż osoby bezrobotne, które otrzymywały stypendia w roku 2016 ze środków Funduszu Pracy zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego od tego stypendium podatku.

 

Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

 

Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.

 

Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który został złożony za 2016 r.

 

Pliki do pobrania
Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego (DOC, 16,5 KB) 2017-07-14 07:49:03 16,5 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

10:57

2017-09-15

Nabór - Staże dla osób z terenów wiejskich

Missing
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 15.09.2017 r. do dnia 20.09.2017 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej. Nabór skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia zamieszkujących tereny wiejskie z ustalonym II profilem pomocy. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy dołączą do wniosku bezwzględną deklarację zatrudnienia po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.
czytaj więcej

00:00

2017-08-12

Nabór - Staże 30-

Logo
Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 27.03.2017 r. do dnia 20.09.2017 r. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy podpiszą bezwzględną deklarację zatrudnienia1 po zakończeniu stażu stanowiącą załącznik do wniosku oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów. Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie