Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

2017-03-24

Nabór - Dotacje 30+

 

Łódzkie promuje


 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

w dniach od 27.03.2017 r. do dnia 31.03.2017 r.

 

Nabór skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy,
które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • długotrwałe bezrobocie1
  • niskie kwalifikacje2,
  • wiek powyżej 50 lat.

 

Maksymalna kwota dotacji 23 400 zł.

 


1 Osoba, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Należy brać pod uwagę faktyczny czas pozostawania bez pracy, wliczając okres rejestracji w urzędzie pracy, jak również czas pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie pracy.
   Do tego okresu nie wlicza się czasu nauki w systemie szkolnictwa dziennego.

 

2 Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ponadgimnazjalnego włącznie (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie ze środków z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 358 KB) 2017-03-24 12:28:27 358 KB pobierz
Regulamin dotyczący warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, lub przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 454 KB) 2017-03-24 12:28:27 454 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie