Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Aktualności

10:00

2017-08-11

Nabór - Dotacje

Nabór - Dotacje
Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 28.08.2017 r. do dnia 01.09.2017 r. Nabór skierowany jest do osób po 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy, które spełniają co najmniej jeden z warunków, pozostawanie w rejestrze osób bezrobotnych nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, posiadanie wykształcenia nie wyższego niż ponadgimnazjalne (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa), wiek powyżej 50 lat, kobiety.
czytaj więcej

09:00

2017-08-11

Nabór - Staże dla osób z terenów wiejskich

Nabór  - Staże dla osób z terenów wiejskich
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 16.08.2017 r. do dnia 25.08.2017 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej. Nabór skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia zamieszkujących tereny wiejskie z ustalonym II profilem pomocy. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy dołączą do wniosku bezwzględną deklarację zatrudnienia po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.
czytaj więcej

08:00

2017-08-11

Nabór - Doposażenia

Nabór - Doposażenia
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 16.08.2017 r. do dnia 18.08.2017 r. przyjmowane będą wnioski o refundację ze środków Funduszu Pracy PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla BEZROBOTNEGO skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód.
czytaj więcej

16:00

2017-08-10

Nabór - Dotacje

Nabór - Dotacje
Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 21.08.2017 r. do dnia 25.08.2017 r. Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy z wykształceniem: podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET. Maksymalna kwota dotacji 23 175 zł. W przypadku osób do 25 roku życia do projektu mogą przystąpić tylko osoby zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód nie dłużej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
czytaj więcej

09:35

2017-08-01

Nabór KFS

Nabór KFS
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniach 21-22.08.2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski należy składać w pokoju 122 w siedzibie urzędu w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52. Aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów określonych przez MRPiPS i jeden priorytet określony przez Radę Rynku Pracy.
czytaj więcej

10:35

2017-06-01

Nabór - Dotacje 30+ mężczyźni

Nabór - Dotacje 30+ mężczyźni
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 02.06.2017 r. do dnia 06.06.2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji: 23 000,00 zł. Nabór skierowany jest do bezrobotnych mężczyzn powyżej 30 roku życia z wykształceniem wyższym posiadających ustalony II profil pomocy.
czytaj więcej

12:48

2017-05-26

Nabór - Dotacje 30+

Nabór - Dotacje 30+
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 29.05.2017 r. do dnia 02.06.2017 r.
czytaj więcej

12:00

2017-05-18

Nabór - Dotacje 30-

Nabór - Dotacje 30-
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 22.05.2017 r. do dnia 26.05.2017 r.
czytaj więcej

08:00

2017-04-04

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniach 5 i 6 kwietnia 2017 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski należy składać w pokoju 122 w siedzibie urzędu w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52.
czytaj więcej

09:39

2017-03-03

Nabór - Doposażenia

Nabór - Doposażenia
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 06.03.2017 r. do dnia 10.03.2017 r. przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Nabór dotyczy zatrudnienia osób bezrobotnych posiadających ustalony II profil pomocy.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie