Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Aktualności

12:23

2017-03-21

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż
 

w dniach 5 i 6 kwietnia 2017 roku
 

przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

Pliki do pobrania
Regulamin w sprawie przyznawania środków z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (PDF, 909 KB) 2017-03-21 12:28:35 909 KB pobierz
Załącznik Nr 1 do Regulaminu (PDF, 539 KB) 2017-03-21 12:28:35 539 KB pobierz
Barometr zawodów 2017 powiat łódzki wschodni (PDF, 761 KB) 2017-03-21 12:28:35 761 KB pobierz
Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (PDF, 338 KB) 2017-03-21 12:28:35 338 KB pobierz
Załącznik nr 1 do Wniosku KFS (PDF, 378 KB) 2017-03-21 12:28:35 378 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

09:47

2017-03-17

Nabór - Dotacje 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

od dnia 20.03.2017 r. do dnia 24.03.2017 r.

 

Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia1 posiadających ustalony II profil pomocy
z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym2

i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET3.

 

Maksymalna kwota dotacji 23 175 zł.

 

W przypadku osób do 25 roku życia do projektu mogą przystąpić tylko osoby zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód po 01.01.2017 r.

 


1 Do dnia 30 urodzin.

 

2 liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa

 

3 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

  • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie ze środków z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 214 KB) 2017-03-20 08:24:58 214 KB pobierz
Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 326 KB) 2017-03-17 10:22:24 326 KB pobierz
Regulamin dotyczący warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, lub przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 458 KB) 2017-03-17 10:22:24 458 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

09:39

2017-03-03

Nabór - Doposażenia

Nabór - Doposażenia
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 06.03.2017 r. do dnia 10.03.2017 r. przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Nabór dotyczy zatrudnienia osób bezrobotnych posiadających ustalony II profil pomocy.
czytaj więcej

08:02

2017-02-10

Nabór - Staże 30-

Nabór - Staże 30-
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 30.01.2017 r. do dnia 03.03.2017 r.
czytaj więcej

08:01

2017-02-10

Nabór - Staże 30+

Nabór - Staże 30+
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą w dniach od 13.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r.
czytaj więcej

08:00

2017-02-10

Nabór - Dofinansowania

Nabór - Dofinansowania
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 13.02.2017 r. do dnia 24.02.2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pracodawcy / przedsiębiorcy dofinansowania wynagrodzenia: przez okres 12 miesięcy za zatrudnienie przez okres 18 miesięcy skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat / przez okres 24 miesięcy za zatrudnienie przez okres 36 miesięcy skierowanego bezrobotnego, który ukończył 60 lat.
czytaj więcej

08:00

2016-11-25

Powiat na Łódzkich Regionalnych Targach Pracy

 

Regionalne Targi Pracy 2016W dniach 23 – 24 listopada 2016 r. w Hali Expo – Łódź odbyły się Łódzkie Regionalne Targi Pracy. Obok Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego współorganizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy Łódź–Wschód.

 

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno osób poszukujących pracy, jak i pracodawców
z województwa łódzkiego, którzy poszukiwali informacji o możliwych formach wsparcia zatrudnienia. Wystawcami byli głównie Powiatowe Urzędy Pracy prezentujące instrumenty wsparcia rynku pracy,
a także firmy z branży produkcyjnej, logistycznej oraz sektora biznesowego poszukujące pracowników.

 

Podczas targów obecne były Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Radna Zofia Sójka, które reprezentowały Zarząd i Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Galeria zdjęć

 

Pliki do pobrania

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2016-06-05

Informacja

Informacja
Stowarzyszenie CEiRON zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - "OTWARTE DRZWI". Bezpłatny unijny projekt dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie