Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Aktualności

08:02

2017-02-10

Nabór - Staże 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

od dnia 30.01.2017 r. do dnia 03.03.2017 r.

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy podpiszą bezwzględną deklarację zatrudnienia1 po zakończeniu stażu stanowiącą załącznik do wniosku oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.

 

Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia2 posiadających ustalony II profil pomocy z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET3.

 

W przypadku osób do 25 roku życia do projektu mogą przystąpić tylko osoby zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód po 01.11.2016 r.

 


1 A) stosunek pracy:

 • umowa o pracę na nieprzerwany okres co najmniej 3 pełnych miesięcy,
 • przynajmniej ½ etatu,

   B) umowę cywilnoprawną:

 • umowa zawarta na minimum 3 pełne miesiące,
 • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na bazie miesięcznej,
 • odprowadzenie składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych zgodnie z krajowym prawodawstwem.

W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

2 Do dnia 30 urodzin.

 

3 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PDF, 203 KB) 2017-01-27 10:38:40 203 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:01

2017-02-10

Nabór - Staże 30+

 

Łódzkie promuje


 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą
w dniach od 13.02.2017 r. do dnia 03.03.2017 r.

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy podpiszą bezwzględną deklarację zatrudnienia1 po zakończeniu stażu stanowiącą załącznik do wniosku oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.

 

Nabór skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby długotrwale bezrobotne2
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach3,
 • osoby powyżej 50 roku życia.

 


1 A) stosunek pracy:

 • umowa o pracę na nieprzerwany okres co najmniej 3 pełnych miesięcy,
 • przynajmniej ½ etatu,

   B) umowę cywilnoprawną:

 • umowa zawarta na minimum 3 pełne miesiące,
 • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na bazie miesięcznej,
 • odprowadzenie składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych zgodnie z krajowym prawodawstwem.

W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

2 Osoba, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Należy brać pod uwagę faktyczny czas pozostawania bez pracy, wliczając okres rejestracji w urzędzie pracy, jak również czas pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie pracy.
   Do tego okresu nie wlicza się czasu nauki w systemie szkolnictwa dziennego.

 

3 Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ponadgimnazjalnego włącznie.

 

Pliki do pobrania
wniosek-staz-rpo-2017.pdf (PDF, 324 KB) 2017-02-10 09:29:33 324 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2017-02-10

Nabór - Dofinansowania

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż

 

od dnia 13.02.2017 r. do dnia 24.02.2017 r.

 

przyjmowane będą

 

wnioski o przyznanie pracodawcy / przedsiębiorcy dofinansowania wynagrodzenia:

 

 • przez okres 12 miesięcy za zatrudnienie przez okres 18 miesięcy skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat
 • przez okres 24 miesięcy za zatrudnienie przez okres 36 miesięcy skierowanego bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

 

Miesięczna kwota refundacji wynosić będzie nie więcej niż 1 000,00 zł.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie pracodawcy dofinansowania wynagrodzenia przez okres 24 miesięcy za zatrudnienie przez okres 36 miesięcy skierowanego bezrobotnego, który ukończył 60 lat (PDF, 119 KB) 2017-02-10 09:44:43 119 KB pobierz
Wniosek o przyznanie pracodawcy/przedsiębiorcy dofinasowania wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy za zatrudnienie przez okres 18 miesięcy skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat (PDF, 120 KB) 2017-02-10 09:44:43 120 KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF, 382 KB) 2017-02-10 09:44:43 382 KB pobierz
Zgłoszenie oferty pracy - Informacja o wolnym miejscu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (PDF, 88,4 KB) 2017-02-10 09:44:43 88,4 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2016-11-25

Powiat na Łódzkich Regionalnych Targach Pracy

 

Regionalne Targi Pracy 2016W dniach 23 – 24 listopada 2016 r. w Hali Expo – Łódź odbyły się Łódzkie Regionalne Targi Pracy. Obok Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego współorganizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy Łódź–Wschód.

 

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno osób poszukujących pracy, jak i pracodawców
z województwa łódzkiego, którzy poszukiwali informacji o możliwych formach wsparcia zatrudnienia. Wystawcami byli głównie Powiatowe Urzędy Pracy prezentujące instrumenty wsparcia rynku pracy,
a także firmy z branży produkcyjnej, logistycznej oraz sektora biznesowego poszukujące pracowników.

 

Podczas targów obecne były Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Radna Zofia Sójka, które reprezentowały Zarząd i Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Galeria zdjęć

 

Pliki do pobrania

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2016-11-22

Nabór - Dotacje 30-

Nabór - Dotacje 30-
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

07:23

2016-10-27

Nabór - Dotacje

Nabór - Dotacje
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 02.11.2016 r. do dnia 18.11.2016 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
czytaj więcej

00:00

2016-10-12

Nabór - Doposażenia

Nabór - Doposażenia
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 21.10.2016 r. do dnia 04.11.2016 r. przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
czytaj więcej

10:20

2016-09-30

Nabór - Doposażenia

Nabór - Doposażenia
Powiatowy Urząd Pracy Łódź–Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 03.10.2016 r. do dnia 07.10.2016 r. przyjmowane będą wnioski refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
czytaj więcej

00:00

2016-09-19

Nabór - Staż 30-

Nabór - Staż 30-
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 07.06.2016 r. do dnia 22.09.2016 r.
czytaj więcej

08:06

2016-09-05

Nabór - Dotacje 30-

Nabór - Dotacje 30-
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 05.09.2016 r. do dnia 16.09.2016 r. Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie